Make your own free website on Tripod.com

Pambata

Bahay Pahina
Aralin 1
Aralin 2-A
Aralin 2-B
Aralin 3
Aralin 4 - 10

philippines_clr.gif

Tuloy kayo sa "Iskwelahan ni Titser Wessie"

ac590.gif

Kumusta kayo, mga bata!  Ako si "Titser Wessie", ang titser ninyo sa "Pilipino".
 
Masaya ba kayo rito sa iskwelahan sa cyberspace?  Cool, di ba!

Tuwing Lunes, si Josť Rizal ang paksa ng ating mga aralin.  Halos isang oras tayong mag-aaral ng kanyang mga isinulat sa tagalog.  At hindi lang 'yan.  Aalamin nating ang mga bagay-bagay na may kinalaman sa kanyang isinulat.
Alam ba ninyo na 8 taong gulang lamang si Josť Rizal nang isinulat niya ang tulang "Sa Aking Mga Kababata"?   Ito ang una nating aralin. Pakinggan ninyo at babasahin ko.

Kung mayroon kayong tanong o mungkahi,
ipadala ito sa pamamagitan ng nasa ibaba
 

Full name:
Email address:
Comment:
  

ac849.gif

ac1015.gif

I-click ang "Leksyon 1" sa kaliwang hanay ng pahinang ito, para marating ang "Sa Aking Mga Kababata"

Iskwelahan ni Titser Wes