Make your own free website on Tripod.com

Pambata

Sa Aking Mga Kababata

Bahay Pahina
Aralin 1
Aralin 2-A
Aralin 2-B
Aralin 3
Aralin 4 - 10

Isinulat ni Josť Rizal noong siya ay 8 taong gulang

ac964.gif

Okay, mga kids, handa na ba kayo?
Basahin natin ang tula.

ac1006.gif

Sa Aking Mga Kababata
ni Josť Rizal 

Kapagka ang baya'y sadyang umiibig
Sa kanyang salitang kaloob ng langit,
Sanglang kalayaan nasa ring masapit
Katulad ng ibong nasa himpapawid.

Pagka't ang salita'y isang kahatulan
Sa bayan, sa nayo't mga kaharian,
At ang isang tao'y katulad, kabagay
Ng alin mang likha noong kalayaan.
 
Ang hindi magmahal sa kanyang salita
Mahigit sa hayop at malansang isda,
Kaya ang marapat pagyamaning kusa
Na tulad sa inang tunay na nagpala.
 
Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin
Sa Ingles, Kastila at salitang anghel,
Sapagka't ang Poong maalam tumingin
Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.
 
Ang salita nati'y huwad din sa iba
Na may alfabeto at sariling letra,
Na kaya nawala'y dinatnan ng sigwa
Ang lunday sa lawa noong dakong una.

Upang marinig ang himig ng kundiman "Sa Aking mga Kababata", i-click ang URL sa ibaba.

Sa Aking mga Kababata

Sa huling istansa ay isinulat ni Rizal,  "Na may alfabeto at sariling letra" Anong uri ng letra ang ginamit ng ating mga ninuno?
Bago pa dumating ang mga unang Kastila noong 1521, ang ating mga ninuno ay marunong nang sumulat at magbasa, at ang gamit nila ay ang tinatawag na "Baybayin" na tinagurian ding "Alibata".  Ang Baybayin ay isang "silabarya" at hindi alfabeto na tulad ng gamit natin ngayon. 
Ano ang kaibhan ng silabarya sa alfabeto?
Ang silabarya ay ang kabuuan ng mga kataga o magkapares na patinig (vowel) at katinig (consonant).  Bawa't pares ay may sariling simbolo na maihahawig sa tinatawag nilang "runes" ng mga Celts. 
Paano ko maisusulat ang pangalan ko, "Wessie" sa Baybayin?
Dalawang kataga lamang ang kailangan ko, ang pares na "we" at "si".  Sa Baybayin, hindi isinusulat ang lahat ng titik, dahil ang bawa't simbolo ay katumbas ng isang kataga.
Isang dapat tandaan:  Sa Baybayin, lahat ng katinig ay binibigkas na kapares ng patinig na "A".  Ginagamit ang "kudlit" upang ipahiwatig na ang kapares na patinig ay "E/I" o "O/U".
 
Tingnan sa ibaba ng pahinang ito ang larawan ng isang halimbawa ng Baybayin na isinulat sa kawayan mula sa tribu ng Hanunuo sa Mindoro.
 

Maari ninyong ma-install ang "Baybayin Fonts" kung gusto ninyong gamitin ito sa inyong PC.  I-click ang alin man sa ibaba.
Bisaya  

ac554.gif

Sabi ni Titser Wes

Bakit malansa ang isda?
Hindi malansa ang isda habang buhay pa sa dagat o ilog. Kapag hindi agad niluto, tuluyang nawawala ang pagkasariwa.  Nagiging malansa ang isda dahil sa "bacteria" na dahilan ng pagkabulok kung hindi ilalagay sa yelo o sa "freezer".

Bakit inihambing ni Rizal sa malansang ang isda ang taong hindi marunong magmahal sa sariling wika?
Tulad ng isda na mabubuhay lamang sa tubig na tunay niyang mundo, ang taong hindi nagmamahal sa sariling wika ay nabubuhay sa isang mundong hindi kaniya at hiniram lamang.  Dahil dito, siya ay parang isda na napakalansa ng amoy kapag inalis sa "freezer".

Ano ang ibig sabihin ng "pagyamaning kusa" sa pangatlong istansa?
Lahat ng tao, hayop, at halaman ay kailangang pagyamanin upang mabuhay.  Sariling gatas ni nanay ang kailangan ng isang sanggol upang maging malusog. Ang mga hayop ay may kanya-kanyang uri ng pagkain.  Lubos na kailangan ng mga halaman ang ulan o tubig na pandilig upang hindi malanta at mamatay. 
 
Paano mapapagyaman ang ating sariling wika?
Gamitin nating ang sariling wika sa bawa't pagkakataon, upang masanay ang ating diwa at dila.  Huwag nating haluan ng salitang banyaga kung mayroon namang katumbas sa Tagalog, Bisaya, Taosug, atbp.  Lalong maganda kung ang pambansang wika ay gagamit ng mga salitang hango sa lahat ng wikang ginagamit sa buong Pilipinas, sapagka't ito ang magpapatunay na na tayo ay may "Isang puso't diwa, at may sariling wika".

ac1114.gif

baylogo2.jpg

Iskwelahan ni Titser Wes